นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายระวี แววศรี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล


โครงสร้างองค์กร
 ผังโครงสร้าง
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ระบบสารบัญจังหวัด
ระบบสารบัญ สสจ.อุบลราชธานี
ราคาน้ำมันในประเทศ


พยากรณ์อากาศวันนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ/นโยบาย


> ปีงบประมาณ 2561 <
> ปีงบประมาณ 2560 <
> ปีงบประมาณ 2562 <
เว็บไซต์ศูนย์ธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255-713