นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล


โครงสร้างองค์กร
 ผังโครงสร้าง
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ระบบสารบัญจังหวัด
ระบบสารบัญ สสจ.อุบลราชธานี
ราคาน้ำมันในประเทศ


พยากรณ์อากาศวันนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ/นโยบาย
สื่อ/หนังสั้น/วิดีทัศน์


เว็บไซต์ศูนย์ธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255-713